Skip to main content

TAITEESTA

Levo on polyptyykki, joka koostuu neljästätoista osasta. Se on käsitteellinen alttariteos, joka on kudottu maalauksen, veistoksen ja tilateoksen autonomiseen ideaan. Se ilmaisee sosiaalisen ja henkilökohtaisen kasvun positiivisen viestin värin ja tekstuurin kautta, joka korostavat tämän luomuksen arkikielistä luonnetta vahvistaen yhteyttä paikkaan ja yhteisöön.
Teoksesta irrotettuna elämänkokemuksien sijoittaminen tarjoaa luovan suodattimen geometristen ja rakenteellisten elementtien metodologiselle kokoelmalle, joka siirtää tarkkailijan tulkitsemaan teosta vapaasti.
Taiteilijan työlle tyypillistä on esteettinen yksinkertaisuus, joka kuitenkin muuttaa materiaalien, muotojen, värien ja tekstuurien arkikielisestä luonteesta peräisin olevan luontaisen monitahoisuuden abstraktiin teokseen, joka jättää kaikki emotionaaliset yhteydet ja subjektiiviset tulkinnat katsojalle.

TAITELIJASTA

Santiago Aleman syntyi vuonna 1972 La Almarchassa Espanjassa nimellä  Julian Ramirez Rentero. Hän asuu ja työskentelee Lontoossa. Hän opiskeli arkkitehtuuria, maisemointia ja taiteita yliopistoissa Espanjassa, Saksassa, Japanissa ja Britanniassa, ja on opettanut arkkitehtuurin konsepteja Xi'an Jiaotong-Liverpool -yliopistossa Suzhoussa, Kiinassa. Aleman on kehittänyt käytännön, jota pidetään nykytaiteena, jolla on luova fokus ympäristön ja sosiokulttuuristen tosiasioiden tärkeyteen.  Hänen työnsä pyörii arkipäiväisen  eetoksen ympärillä taiteellisena reittinä abstraktioon. Nykyajan arkipäiväisyys palaa syleilemään ilmaisujen moninaisuutta, liittyen vähemmän akatemian sääntöihin ja lähemmin todellisuuteen, jonka taitelija rakentaa visuaalisena rakenteena avaruudellisen rakenteen ja mitattavan maalauksen välillä olevaan leikkauspisteeseen. Aleman on pitänyt näyttelyitä Britanniassa, Taiwanissa, Espanjassa ja Kiinassa.

Discover the world of Santiago Aleman