Skip to main content

תכשיטים

 • ניקוי
  ניקוי: לניקוי התכשיט, השתמש במי סבון פושרים. לחלופין, צחצח אותו באופן קבוע באמצעות מטלית רכה על מנת לשמור על הגימור המקורי – שיטה זו יעילה ביותר.
 • ענידה
  ענידה: ענוד את התכשיט לאחר שסיימת להתלבש, והורד אותו לפני שאתה מתחיל להתפשט, על מנת למנוע שינויים בצורתו המקורית. לחיצת או מעיכת התכשיט עלולה לגרום לשינוי בצורתו ולפגום במראה האלמנטים הדקורטיביים.
 • הלם/זעזוע
  זעזועים: הימנע משוק תרמי ומגורמי זעזועים אחרים. בנוסף, הימנע ממגע של התכשיט עם משטחים קשים העשויים לגרום לשריטות, סדקים ונזקים נוספים.
 • רחצה/שחיה
  שחיה: הסר את התכשיט לפני רחצה בים או בבריכת השחיה, מאחר שמים מלוחים ומי כלור עשויים לגרום לנזק לתכשיט. לחלופין, שטוף את התכשיט במים פושרים לאחר הרחצה.
 • תכשירים מזיקים
  טיפוח הגוף: הסר את התכשיט לפני רחיצת הידיים או שימוש בתכשיטי טיפוח כגון בושם, תרסיס לשיער, סבון, קרם הגנה מהשמש או קרם גוף, מאחר שתכשירים אלה עשויים לגרום לשינוי בצבע התכשיט או לאובדן הברק.
 • טמפרטורה
  טמפרטורות: הימנע מחשיפת התכשיט לטמפרטורות קיצוניות (מעל 60 מעלות צלזיוס/140 מעלות פרנהייט ומתחת למינוס 10 מעלות צלזיוס/מינוס 14 מעלות פרנהייט) ומשינויי טמפרטורה קיצוניים. בנוסף, הימנע מהנחת התכשיט בסמוך למקור חום כגון להבה חשופה, רדיאטור וכדומה.
 • כימיכלים
  מוצרים כימיים: הימנע ממגע ישיר של התכשיט עם חומרים ממסים, תכשירי ניקוי, תכשירים דוחי יתושים וכדומה, מאחר שהם עשויים לפגוע בתכשיט.
 • חשיפה לאור
  הגנה מפני אור: הימנע מחשיפת התכשיט למקור אור ישיר חזק, אור שמש או מנורה חזקה למשך פרק זמן ארוך, מאחר שהדבר עשוי לגרום לשינוי בצבע התכשיט.
 • לסיכום
  לסיכום: במקרה של בעיה עם מוצר Swatch, אנא צור קשר עם חנות Swatch הקרובה לביתך