Skip to main content

LARA YELLS

SQG100

Slideshow

Slideshow

LARA YELLS
LARA YELLS
LARA YELLS

Slideshow

LARA YELLS - SQG100
LARA YELLS - SQG100
LARA YELLS - SQG100
제품 정보

LARA YELLS

제품 정보

Swatch

케이스 소재
플라스틱
스트랩 소재
플라스틱
무브먼트
쿼츠
방수
10 bar
기능
24시간 무브먼트, 알람, 백라이트, 크로노그래프, 날짜, 디지털, 야광, 인터넷 타임, 인터넷 타임 알람, 스탑워치, Timer, 2 시간대
케이스 폭
44.70 mm
케이스 높이
14.00 mm
케이스 두께
50.00 mm
제품 라인
Digital
제품군
.Beat Plastic
2000
참조
SQG100

Slideshow

LARA YELLS
LARA YELLS
LARA YELLS