Skip to main content

Chrono Plastic

Batterij Vervangen

Batterij Vervangen

Let er bij het vervangen van de batterij op dat de (+)-pool aan de zijkant niet beschadigt. De (-)-pool is aan de onderkant.

BELANGRIJK: de garantie van de producent geldt niet als SWATCH-horloges door onbevoegde personen worden gehanteerd.