Skip to main content

Sistem 51 Irony

De Tijd Instellen

De Tijd Instellen

A: normale positie van de kroon

C: positie voor tijdsinstelling

Trek aan de kroon tot deze in positie C staat en draai met de klok mee of er tegenin om de tijd in te stellen. Druk de kroon terug naar positie A wanneer het instellen is voltooid.