Skip to main content

Touch Game

De Tijd Instellen

De Tijd Instellen

Trek aan de kroon tot deze in stand 2 staat om de tijd in te stellen. Draai langzaam om de minuten te corrigeren. Draai snel om de uren te corrigeren. Druk de kroon terug als het instellen is voltooid.

Back to top