Skip to main content

Touch Game

De Tijd Instellen

De Tijd Instellen

Trek aan de kroon tot deze in stand 2 staat om de tijd in te stellen. Draai langzaam om de minuten te corrigeren. Draai snel om de uren te corrigeren. Druk de kroon terug als het instellen is voltooid.