Skip to main content

Garantie en gebruiksaanwijzing

SWATCH Ltd. verstrekt een garantie van vierentwintig (24) maanden vanaf de datum van aankoop van uw SWATCH®-horloge, in overeenstemming met de voorwaarden van deze garantie. De internationale SWATCH-garantie dekt materiaal- en fabricagefouten die zichtbaar worden binnen 2 jaar na aankoop van het SWATCH-horloge ("defecten") . De garantie is alleen geldig indien het garantiecertificaat een datum heeft, volledig en juist is ingevuld en een stempel heeft van een officiële SWATCH-Dealer (“geldig garantiecertificaat”).

Tijdens de garantieperiode hebt u het recht om eventuele fouten gratis te laten herstellen, indien u het geldige garantiecertificaat voorlegt. Indien herstellingen niet voldoende zijn om de normale gebruiksomstandigheden van uw SWATCH-horloge te herstellen of indien u een SWATCH-horloge hebt gekocht waarvan de kast niet kan worden geopend, garandeert SWATCH Ltd. dat het horloge zal worden vervangen door een SWATCH-horloge van een vergelijkbaar model. De garantie voor het vervangende horloge eindigt vierentwintig (24) maanden na de datum van aankoop van het vervangen horloge.

Deze garantie van de fabrikant geldt niet voor:

- de levensduur van de batterij

- normale slijtage en veroudering (bv. bekrast glas, verandering van kleur en/of materiaal van niet-metalen bandjes en kettingen, zoals leer, kunststof, textiel, velcro; afschilferen van de buitenlaag);
 
- schade aan het horloge als gevolg van abnormaal of verkeerd gebruik, gebrek aan zorg, nalatigheid, ongevallen (stoten, deuken, verbrijzeling, gebroken glas enz.), onjuist gebruik van het horloge en niet-naleving van de aanwijzingen aangeleverd door SWATCH Ltd.
 
- indirecte of gevolgschade van elke aard als gevolg van bv. het gebruik, het niet functioneren, de defecten of de onnauwkeurigheid van het SWATCH-horloge;
 
- de behandeling van het SWATCH-horloge door onbevoegden (bv. voor vervangen van batterij, service of herstellingen) of wijzigingen aan de oorspronkelijke staat van het horloge in omstandigheden waarover SWATCH Ltd. geen macht heeft.
 
- eventuele vorderingen tegen SWATCH Ltd., bv. voor schade aanvullend op de hierboven beschreven garantie, worden expliciet uitgesloten, met uitzondering van de verplichte wettelijke rechten waarvan de koper eventueel geniet.

De bovenstaande garantie van de fabrikant:
 
- is onafhankelijk van eventuele garanties die door de verkoper worden verstrekt. Daarvoor is alleen de verkoper verantwoordelijk.
 
- heeft geen invloed op de rechten van de koper jegens de verkoper, noch op eventuele andere wettelijke rechten waarover de koper eventueel beschikt.

 
De klantenservice van SWATCH Ltd. verzekert het perfecte onderhoud van uw SWATCH-horloge. Indien uw horloge zorg nodig heeft, wend u dan tot een officiële Dealer van SWATCH of een bevoegd servicecentrum van SWATCH. U vindt die in onze sectie Store Locator op deze site. Zij kunnen een garantie volgens de kwaliteitsnormen van SWATCH Ltd. garanderen.

*SWATCH Ltd.
CH-2504 Biel/Zwitserland