Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te bladeren, gaat u akkoord met het gebruik ervan.
Om meer te weten te komen cookies en hoe ze te beheren, klikt u hier.

Privacy Policy

1. Privacybeleid

1.1 Swatch Ltd., Jakob Stämpflistrasse 95, 2504 Biel / Bienne, Switzerland, “Swatch “We", "Wij', “Ons”, “Onze”) neemt de beveiliging en privacy van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid vormt samen met de Gebruiksvoorwaarden het uitgangspunt voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die zijn verkregen als gevolg van uw gebruik van deze website ("de Website") en hierin wordt ook uitgelegd welke cookies we gebruiken. Elke verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt. Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze zienswijzen en procedures inzake uw persoonlijke gegevens en onze omgang met deze gegevens en ons gebruik van cookies te begrijpen.

2. Informatie die we mogelijk van u verzamelen

2.1 Het is mogelijk dat we de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

2.1.1 Informatie die u vrijwillig verstrekt door formulieren op deze Website in te vullen. Dat omvat de informatie verstrekt bij het registreren voor specifiek gebruik van deze Website, het abonneren op onze diensten, het publiceren van materiaal of het verzoeken om verdere dienstverlening. We vragen u mogelijk om informatie als u deelneemt aan een wedstrijd of promotie die door ons wordt gesponsord en als u melding maakt van een probleem op onze Website.

2.1.2 Als u contact met ons opneemt, kunnen wij de correspondentie documenteren.

2.1.3 We vragen u mogelijk ook om enquêtes in te vullen die we voor onderzoeksdoeleinden gebruiken, maar u bent niet verplicht hierop te reageren.

2.1.4 Gegevens over uw bezoeken aan deze Website, inclusief, maar niet beperkt tot dataverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, benodigd voor onze eigen doeleinden of anderszins, en de bronnen die u opvraagt. Raadpleeg de rubriek hieronder over cookies voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

3. Waar we uw persoonlijke gegevens opslaan

3.1 De gegevens die we van u verzamelen, worden mogelijk verstuurd naar en opgeslagen ergens in Zwitserland (serverlocatie) en/of andere bestemmingen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte.

3.2 Alle informatie die u ons doorgeeft, wordt op onze beveiligde servers opgeslagen. Indien wij aan u een wachtwoord hebben verstrekt (of indien u er een hebt gekozen) op basis waarvan u toegang hebt tot bepaalde delen van deze Website, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen.

3.3 Helaas is de overdacht van informatie via het Internet niet volledig veilig. Alhoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de naar deze Website verstuurde gegevens niet garanderen. Elke overdracht vindt op eigen risico plaats. Op het moment dat wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen handhaven om onbevoegde toegang te voorkomen.

4. Gebruik van de informatie

4.1 Wij gebruiken gegevens die we over u bezitten op de volgende manieren:

4.1.1 Om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd aan u en uw computer.

4.1.2 Om u van informatie, producten of diensten te voorzien die u bij ons hebt aangevraagd of waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, indien u ons toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleindenmet dergelijk doel contact met u op te nemen.

4.1.3 Om onze verplichtingen na te komen die voortkomen uit contracten die wij met u zijn aangegaan.

4.1.4 Om u deel te kunnen laten nemen aan de interactieve functies van onze dienst, indien u daarvoor kiest.

4.1.5 Om u op de hoogte te houden van veranderingen van onze diensten.

4.1.6 Om uw persoonlijke account bij Swatch aan te maken en te beheren.

4.1.7 Om de winnaars van online prijsvragen op de hoogte te stellen.

4.1.8 Om de systemen waarmee wij onze diensten verlenen te testen en te verbeteren.

4.1.9 Om misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten te voorkomen.

4.1.10 Om u vragenlijsten te sturen over uw tevredenheid met onze diensten (uitgevoerd door Swatch of door derden namens ons), producten en uw ervaringen met betrekking tot Swatch in het algemeen.

4.2 Indien u een bestaande klant bent, zullen we op elektronische wijze (bv. e-mail, sms, APP) of per post alleen contact met u opnemen over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die eerder aan u werden verkocht.

4.3 Indien u een nieuwe klant bent, en in het geval dat we bepaalde derden toestaan om uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) alleen op elektronische wijze of per post met u contact opnemen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

4.4 Als u niet wilt dat we uw gegevens op deze manier gebruiken of dat we uw gegevens aan een derde doorgeven met het oog op marketing, dan kunt u het daarvoor bestemde vakje aanvinken op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen (het bestelformulier) of contact met ons opnemen via https://www.swatch.com/en/services/contact/

4.5 Het is mogelijk dat we met het oog op onderzoek niet-persoonlijke, niet-individuele statistieken of demografische gegevens gegroepeerd doorgeven aan onze marketingpartners, adverteerders of andere derde partijen.

4.6 Door uw gebruik van deze Website verzamelen wij mogelijk tevens bepaalde informatie over uw gebruik van de Website die niet naar u persoonlijk kan worden herleid. Deze informatie wordt over het algemeen verzameld op basis van ”gegevensverkeer”. Het is mogelijk dat wij dergelijke informatie automatisch verzamelen en bewaren bij elke interactie met deze Website. Telkens als u deze Website bezoekt, is het bijvoorbeeld mogelijk dat wij uw IP-adres, de hostnaam van uw computer, browserinformatie en de domeinnaam van de site die u heeft doorverwezen verzamelen. Wij verzamelen wellicht tevens informatie over bezoekerspatronen en sitegebruik van klanten. Deze informatie bevat echter geen gegevens die naar u persoonlijk kunnen worden herleid. De informatie wordt gebruikt om deze Website te analyseren en te verbeteren en om onze klanten een bevredigende gebruikerservaring op het internet te kunnen bieden. Raadpleeg de rubriek hieronder over cookies voor meer informatie over ons gebruik van cookies en over wanneer we om uw toestemming vragen.

5. Bekendmaking van uw informatie

5.1 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan leden van onze groep, dat wil zeggen: onze dochtermaatschappijen, de uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochtermaatschappijen, die zowel binnen als buiten de EEA gevestigd kunnen zijn.

5.2 Bovendien maken wij uw persoonlijke gegevens mogelijk bekend aan derden:

5.2.1 Die ons helpen bij het beheren van deze Website (zoals onze internetproviders) of om u van door u aangevraagde diensten te voorzien. Deze derden worden opgedragen te allen tijde hetzelfde niveau van veiligheid voor uw persoonlijke gegevens aan te houden als Swatch

5.2.2 In het geval dat wij bedrijven of activa verkopen of aankopen en wij uw persoonlijke gegevens bekend moeten maken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.

 

5.2.3 Om functies voor ons uit te voeren. Onder meer, bijvoorbeeld, het uitvoeren van orders, het afleveren van pakketten, het verwerken van betalingen per creditcard, het verlenen van klantenservice[A1] , het verzenden van briefpost en e-mails, het verwijderen van dubbele gegevens uit klantenlijsten, het analyseren van gegevens, het verlenen van assistentie bij marketing, het verrichten van peilingen inzake de klanttevredenheid, het verzorgen van klantspecifieke reclame en het verstrekken van zoekresultaten en links (inclusief betaalde zoekresultaten en links). Ze hebben toegang tot persoonlijke gegevens die zij nodig hebben om hun taken te vervullen, maar mogen daar geen gebruik van maken voor andere doeleinden. Bovendien moeten zij de persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid binnen de grenzen van wat is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

5.2.4 Indien Swatch of in wezen alle activa of een willekeurig lid van onze groep wordt verworven door een derde partij. In dat geval maken de persoonlijke gegevens die over onze klanten worden bijgehouden deel uit van de overgedragen activa.

5.2.5 Als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen in het kader van een wettelijke verplichting, of om nakoming van onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of de veiligheid van Swatch of een lid van onze groep, onze klanten of anderen te beschermen. Hieronder valt het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties om fraude te voorkomen en kredietrisico’s te verkleinen.

6. Uw rechten

6.1 U kunt de door u verleende toestemming om uw gegevens te verwerken te allen tijde herroepen, met ingang van de datum van herroeping, door ons dat per e-mail of per briefpost mee te delen, of door het desbetreffende vakje op de voor het verzamelen van uw gegevens gebruikte formulieren aan te vinken. U kunt te allen tijde informatie eisen over welke gegevens van u worden verwerkt en met welk doel dat geschiedt. Bovendien kunt u overeenkomstig de wet- en regelgeving eisen dat uw gegevens worden gerectificeerd, geblokkeerd of gewist. Om uw rechten te doen gelden en om antwoord te krijgen op vragen die u eventueel nog heeft, kunt u met ons contact opnemen onder het volgende adres: Swatch Ltd., Jakob Stämpflistr 95, 2504 Biel/Bienne, Switzerland, of via https://www.swatch.com/services/contact/.

6.2 U hebt het recht om geen toestemming te geven voor ons gebruik van bepaalde cookies. Raadpleeg de onderstaande rubriek over cookies voor meer informatie.

6.3 Deze Website kan van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, onze adverteerders en verbonden ondernemingen. Als u een koppeling naar een van deze websites volgt, moet u zich ervan bewust zijn dat deze websites over hun eigen privacybeleid beschikken en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Controleer hun beleid voordat u persoonsgegevens aan die websites doorgeeft.

7. Cookies en spyware

7.1 Gebruik van cookies en spyware

7.1.1 Wij gebruiken of installeren nooit spyware op uw computer en evenmin gebruiken wij spyware om informatie van uw computer op te halen.

7.1.2 Zoals veel websites maken wij echter wel gebruik van “cookies”: bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om bepaalde informatie over u te verzamelen en op te slaan.

7.1.3 De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar bieden wel de mogelijkheid om ze uit te schakelen. In het Help-menu van de meeste browsers wordt uitgelegd hoe u uw browser zo kunt instellen dat acceptatie van nieuwe cookies wordt voorkomen, dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuwe cookie hebt ontvangen en hoe u cookies volledig kunt uitschakelen Cookies die u eerder had geaccepteerd, kunt u indien gewenst uitschakelen of verwijderen.

7.1.4 Wij raden aan om cookies “ingeschakeld” te laten, zodat we u een betere gebruikerservaring op deze Website kunnen bieden. Als u uw browser zo instelt, dat alle cookies worden geblokkeerd (met inbegrip van strikt noodzakelijke cookies), is het mogelijk dat u bepaalde gedeeltes van de Website niet kunt openen.

7.1.5 We hebben bepaalde cookies op uw apparaat ingesteld en we raden u aan om toestemming te geven voor hun gebruik. Als u dat niet doet, kunt u de Website nog altijd gebruiken, maar het is mogelijk dat bepaalde gedeeltes van de Website dan niet of niet zo goed meer werken.

7.2 We gebruiken de volgende cookies:

7.2.1 Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de Website en om te zorgen dat u gebruik kunt maken van de diensten waarom u verzoekt. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u zich kunt aanmelden op bepaalde beveiligde gedeeltes van onze Website.

7.2.2 Functionele cookies. Deze cookies slaan informatie op over keuzes die u op de Website maakt, zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u verblijft. Op die manier kunnen wij uw bezoek aan de Website personaliseren.

7.2.3 Performance cookies. Met deze "analytische" cookies kunnen we informatie verzamelen over de manier waarop bezoekers onze Website gebruiken, bijvoorbeeld om bezoekers te tellen en om te zien hoe bezoekers van de ene plaats op onze website naar de andere gaan. Hiermee worden uw bezoek aan de Website, de pagina's die u hebt bezocht en de links die u hebt gevolgd, geregistreerd. Met deze cookies wordt geen informatie verzameld die naar u persoonlijk kan worden herleid. Alle informatie is anoniem. Dit helpt ons om de werking van de Website te verbeteren.

7.2.3(i) We maken gebruik van Google Analytics, een dienst verleend door Google, Inc. (“Google”), om uw gebruik van de Website te analyseren. De informatie die door Google Analytics wordt gegenereerd, valt onder het privacybeleid van Google en wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Voordat de gegevens worden verzonden, worden ze anoniem gemaakt door het laatste octet van uw IP-adres te verwijderen. Google zal de gegevens vervolgens voor ons verwerken om uw gebruik van de Website te evalueren, om rapporten over de Websiteactiviteit samen te stellen en om andere diensten te verlenen in verband met internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan welke andere gegevens dan ook waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies voor de bovenvermelde doeleinden weigeren via de instellingen van uw browser. In dat geval is het echter mogelijk dat u niet de volledige functionaliteit van de Website kunt gebruiken. U kunt ook weigeren dat uw gebruiksgegevens (waaronder uw IP-adres) worden verzameld en verwerkt door de add-on voor uw huidige webbrowser via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren. U vindt meer informatie over het gebruik van uw gegevens door Google op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

7.2.3(ii) Voor bezoekers die onze website vanaf het Chinese vasteland (Volksrepubliek China - hierna: VRC) opzoeken, kunnen wij gebruikmaken van de door Miaozhen Ltd., Beijing, VRC aangeboden Site Monitor dienst, in plaats van Google Analytics, voor dezelfde doeleinden en onderworpen aan dezelfde beperkingen, maar met servers in de VRC. Als u het gebruik van Site Monitor voor uw browser wilt uitschakelen, kunt u dat doen op de volgende website: http://i.miaozhen.com/cookie_opt.html.

7.2.4 Sociale media cookies. Deze cookies bieden u de mogelijkheid website content met sociale media platformen (bv. Facebook, Twitter, Instagram) te delen. Wij kunnen deze cookies niet controleren, aangezien ze door de sociale media platformen zelf worden geplaatst.

7.2.5 Advertentie cookies. Deze cookies stellen ons in staat om u op maat gemaakte advertenties te bieden op websites van derden, op basis van uw interesse in onze producten en diensten zoals die tijdens uw bezoek op onze website tot uiting komt. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Alle informatie is anoniem.

7.2.5(i) We gaan op onze Website op interesses gebaseerd adverteren (inzet van zgn. "interest based advertising”). Dat gebeurt door gebruik te maken van retargeting- of remarketing-technologie die door derden wordt geleverd (“Derden Aanbieders”), zoals:

  • Criteo SA, Paris, France, www.criteo.com (“Criteo”),
  • DoubleClick, a division of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, www.doubleclickbygoogle.com, (“DoubleClick”), and
  • Google Analytics Advertising Features, a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
  • Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025
  • Adform A/S, Copenhagen, Denmark, http://site.adform.com/ (“Adform”)[A2] 

om uw navigatie op onze Website te analyseren. Op basis daarvan zijn we in staat om u te benaderen met persoonlijke advertenties. Hiervoor worden cookies opgeslagen op uw computer. Tijdens uw bezoek aan onze Website zullen noch Derden Aanbieders noch Swatch persoonlijke gegevens verzamelen maar slechts geanonimiseerde gegevens. De inzet van deze technologie is geheel in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Dankzij deze gegevens kunnen we u bijvoorbeeld benaderen met reclame op websites van derden die is afgestemd op uw interesse in onze producten. Bij voorbeeld kunt u, nadat u onze Website heeft bezocht en interesse in een bepaalde reeks van producten heeft getoond, met behulp van deze technologie later tijdens het surfen op andere websites meer informatie in de vorm van reclame zien. Het enige doel van de inzet van deze technologie bestaat erin om de beschikbare informatie beter te kunnen afstemmen op uw interesses en om uw online-ervaring zo informatief mogelijk te maken. U kunt uw browserinstellingen echter aanpassen zodat zulke cookies niet worden opgeslagen en reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Hieronder vindt u de opt-out-functies van de Derden Aanbieders onder de volgende links:

7.2.5(ii) Anonieme gegevens die gecreëerd zijn met behulp van de advertentiefuncties van Google Analytics kunnen worden gebruikt voor rapporten voor demografische en interessecategorieën en voor ‘network impression reporting’.

8. Wijzigingen van ons privacybeleid

8.1 Alle toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd en u wordt, voor zover van toepassing, hiervan op de hoogte gebracht via e-mail.

9. Contact

9.1 Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via https://www.swatch.com/en/services/contact/.