Skip to main content

Chrono Alarm

Het alarm instellen

Het alarm instellen

ALARMTIJD BEKIJKEN

Raak je Swatch aan.

De wijzers geven 4 sec. de alarmtijd aan.

ALARM STOPPEN

Raak de Swatch aan om het alarm te stoppen.

Alarm aan of uit zetten en alarmtijd instellen.

Druk op kroon en de wijzers gaan naar de huidige stand (aan/uit).

Druk nog een keer op de kroon om de stand te wijzigen.

Trek aan de kroon en stel deze in op positie 1 en de wijzers gaan naar de meest recente alarmtijd.

Draai aan de kroon om een nieuwe alarmtijd in te stellen (lanzaam draaien = minuten, snel = uren).

Druk de kroon terug en beide wijzers draaien naar de huidige tijd en het alarm staat “aan”.

ALARM DEMO

Druk de kroon 2 seconden in om de alarmdemo te starten.

Druk nogmaals op de kroon om te stoppen.

Belangrijk: als de wijzers AAN-UIT niet juist worden weergeven (alarmstand) moet het Touch Alarm worden ingesteld (bijv. na het verwisselen van batterijen of een harde klap).