Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Dalsze jej przeglądanie oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.
Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i sposobach zarządzania nimi, prosimy kliknąć tutaj.

Polityka prywatności

Spółka Swatch Ltd („Swatch”, „my”, „nas”, „nasze”) bardzo poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności wraz z Warunkami użytkowania Swatch określają zasady przetwarzania wszelkich danych osobowych uzyskanych wskutek użytkowania niniejszej witryny, zwłaszcza przez osoby użytkowujące witrynę w związku z członkostwem w Klubie Swatch (również w związku z wszelkimi aplikacjami dla urządzeń typu smartphone oraz innymi elektronicznymi metodami komunikacji, zwanymi dalej łącznie „Witryną”). Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz w celach, w których dane te zostały przekazane. Należy zapoznać się uważnie z niniejszym dokumentem, aby poznać obowiązujące w Swatch poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych UE „administratorem danych” jest spółka Swatch Ltd.

 

Gromadzone informacje

Swatch może gromadzić i przetwarzać następujące dane o Użytkowniku:

 • Informacje udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie przez wypełnienie formularzy zamieszczonych w Witrynie Swatch lub przekazane Swatch w inny sposób za pośrednictwem Witryny. Obejmuje to informacje udostępniane Swatch w momencie przystępowania do usług Swatch, rejestracji w celu użytkowania określonej części Witryny (jak Klub Swatch), przesyłania materiałów i informacji o sobie (takich jak profile osobiste i fotografie) jak również zgłoszenia żądania świadczenia dodatkowych usług. Swatch może także prosić o udostępnienie informacji w przypadku udziału w konkursie lub promocji sponsorowanych przez Swatch, a także przy zgłaszaniu problemu w działaniu Witryny.
 • W przypadku kontaktu ze Swatch, Swatch może zachować zapis korespondencji.
 • Swatch może także poprosić Użytkownika o wypełnienie ankiet dla celów badawczych, ale Użytkownik nie musi ich wypełniać.
 • Informacje dotyczące wizyt w Witrynie, w tym zwłaszcza dane ruchu sieciowego, dane lokalizacji, dzienniki sieciowe oraz inne dane komunikacji, gdy jest to potrzebne do celów wewnętrznych Swatch lub innych oraz informacje o zasobach, do których Użytkownik uzyskuje dostęp.

Należy pamiętać, że rejestracja dla celów otrzymywania usług oferowanych przez niniejszą Witrynę, a zwłaszcza rejestracja w charakterze członka Klubu Swatch i przetwarzanie przez firmę Swatch związanych z nią danych osobowych, jest ograniczona do użytkowników, którzy ukończyli 14 lat.

 

Korzystanie z Plików cookie i Programów szpiegowskich

Swatch nie stosuje ani nie instaluje programów szpiegowskich na komputerze Użytkownika ani nie używa programów szpiegowskich do pobierania informacji z komputera Użytkownika.

Jak w przypadku wielu innych witryn internetowych, Swatch używa plików „cookie”, które są plikami zapisywanymi przez przeglądarkę na dysku twardym komputera Użytkownika. Pliki cookie ułatwiają identyfikację Użytkownika konta i optymalizację użytkowania strony. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, ale możliwe jest także wyłączenie ich obsługi. Zalecamy włączenie obsługi plików cookie, dzięki czemu będzie możliwe zapewnienie pełniejszego korzystania z niniejszej Witryny.

Użytkownik może okazjonalnie odbierać pliki cookie od firm reklamowych działających w imieniu Swatch lub w imieniu podmiotów zależnych Swatch. Swatch nie kontroluje działania tych plików cookie i są one wyłączone z niniejszych zasad dotyczących plików cookie.

W odniesieniu do odwiedzających naszą Stronę pochodzących z Chin (ChRL) możemy używać usługi Site Monitor dostarczanej przez Miaozhen Ltd., Beijing, (ChRL), zamiast Google Analytics, w tych samych celach I z tymi samymi ograniczeniami, lecz z serwerami na terenie ChRL. Aby dowiedzieć się jak zablokować używanie Site Monitor w Państwa przeglądarce, proszę odwiedzić stronę  http://i.miaozhen.com/cookie_opt.html.

Przechowywanie danych osobowych Użytkownika

Gromadzone dane mogą być przesyłane i przechowywane w Szwajcarii (lokalizacja serwera) i/lub innych lokalizacjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EEA”). Mogą być one także przetwarzane przez personel spoza obszaru EEA pracujący dla nas lub dla naszych dostawców. Przekazując dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie. W granicach rozsądku podejmiemy wszelkie kroki do zabezpieczenia danych i zapewnienia zgodności z naszą Polityką prywatności.

Wszelkie udostępniane przez Użytkownika informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach Swatch. Wszelkie transakcje płatnicze są szyfrowane przy użyciu technologii SSL. W przypadku udostępnienia (lub samodzielnego wybrania) hasła zapewniającego dostęp do określonych sekcji niniejszej Witryny, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie poufności tego hasła. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom.

Niestety, przesyłanie informacji w Internecie nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo że Swatch dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika, nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych na etapie ich przesyłania do niniejszej Witryny; Użytkownik wysyła je na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych informacji Użytkownika Swatch będzie korzystać ze ścisłych procedur oraz zabezpieczeń, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.

 

Wykorzystywanie informacji

Swatch korzysta z przechowywanych informacji o Użytkowniku, aby:

 • udostępniać Użytkownikowi żądane przez niego informacje, produkty i usługi lub treści;
 • zapewnić, aby Witryna była prezentowana w sposób jak najbardziej efektywny dla Użytkownika i jego komputera (w tym dla urządzeń smartphone i innych urządzeń elektronicznych);
 • wywiązać się z zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między Swatch a Użytkownikiem;
 • umożliwić Użytkownikowi, na jego żądanie, uczestnictwo w interaktywnych usługach Swatch, włączając w to wyświetlanie informacji Użytkownika innym Użytkownikom Witryny oraz zapewnienie mu interakcji z innymi Użytkownikami Witryny;
 • powiadamiać Użytkownika o zmianach usług.

Swatch może także korzystać z danych Użytkownika lub zezwalać wybranym osobom trzecim na wykorzystywanie tych danych, w celu informowania Użytkownika o produktach i usługach, którymi może być zainteresowany, chyba że Użytkownik nie wyrazi na to zgody. Komunikacja w tym zakresie będzie prowadzona pocztą lub za pomocą środków elektronicznych (np. wiadomości e-mail, SMS, APP).

Z aktualnymi Użytkownikami Swatch będzie się kontaktować tylko drogą elektroniczną (np. wiadomości e-mail, SMS, APP), udostępniając im informacje o produktach i usługach podobnych do zakupionych przez Użytkowników wcześniej. Z nowymi klientami Swatch oraz, jeśli Swatch zezwoli wybranym osobom trzecim na używanie Państwa danych, wybrana osoba trzecia będzie się kontaktować drogą elektroniczną tylko po wyrażeniu na to przez Państwa zgody.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane były wykorzystywane w ten sposób lub przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru znajdującego się w formularzu wprowadzania danych.

W celach badawczych Swatch może udostępniać swoim partnerom marketingowym, reklamodawcom i osobom trzecim inne niż osobiste i indywidualne statystyki lub informacje demograficzne prezentowane w formie zbiorczej.

W wyniku korzystania przez Użytkowników z Witryny, Swatch może również zbierać pewne informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Witryny, które nie umożliwiają jego osobistej identyfikacji. Informacje te są zwyczajowo gromadzone w ramach „danych ruchu sieciowego”. Swatch może gromadzić i przechowywać tego typu informacje automatycznie przy każdej interakcji Użytkownika z Witryną. Przy każdym otwarciu niniejszej Witryny Swatch może na przykład gromadzić adres IP, nazwę hosta komputera, informacje o przeglądarce i nazwie domeny strony przekierowania. Swatch może także gromadzić informacje dotyczące ruchu sieciowego klienta i sposobu użytkowania stron. Informacje te nie mogą zawierać danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Są one używane do analizy i rozwoju Witryny oraz zapewniania naszym klientom pełnej satysfakcji z korzystania z niej.

 

Udostępnianie informacji Użytkownika

Swatch może udostępniać dane osobowe Użytkownika dowolnemu członkowi grupy Swatch, przez którą należy rozumieć podmioty zależne Swatch oraz główną spółkę holdingową The Swatch Group Ltd oraz jej podmioty zależne, zarówno z siedzibą w Szwajcarii jak i gdziekolwiek indziej w ramach albo poza EOG.

Dodatkowo Swatch może udostępniać informacje użytkownika osobom trzecim:

 • Które pomagają Swatch w administrowaniu niniejszą Witryną (takim jak dostawcy usług internetowych) lub zapewniają usługi wymagane przez Użytkownika, zarówno w Szwajcarii, jak i gdziekolwiek indziej w ramach albo poza EOG. Te osoby trzecie muszą cały czas zapewniać ten sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika, co spółka Swatch.
 • W przypadku sprzedaży lub kupna przedsiębiorstwa lub poszczególnych składników majątku, przez co może dojść do udostępnienia danych osobowych przyszłemu sprzedającemu lub kupującemu przy założeniu, że zostanie umownie zagwarantowane, iż informacje pozostaną poufne i bezpieczne oraz, że wymiana tychże informacji nastąpi zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami prawa.
 • W przypadku przejęcia spółki Swatch Ltd lub zasadniczo całego majątku spółki lub któregokolwiek członka z grupy Swatch przez osobę trzecią, kiedy to dane Użytkowników będą stanowiły jeden ze składników przenoszonego majątku.
 • W przypadku zobowiązania do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych w związku z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania Warunków użytkowania Swatch i innych umów, a także do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Swatch, głównej spółki holdingowej The Swatch Group Ltd, oraz jej podmiotów zależnych i innych. Obejmuje to wymianę informacji z innymi podmiotami oraz organizacjami w celu zapewnienia ochrony przed oszustwem oraz ograniczenia ryzyka kredytowego.

 

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo żądać zaniechania przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingowych. Swatch zwykle informuje (przed gromadzeniem danych Użytkownika) o chęci wykorzystania danych Użytkownika lub przekazania ich osobom trzecim do takich celów. Użytkownik może zażądać nieprzetwarzania jego danych, zaznaczając odpowiednie pola na formularzach używanych przez Swatch do gromadzenia danych.

Użytkownik ma prawo do informacji o tym, które z jego danych osobowych są wykorzystywane oraz o sposobie ich przetwarzania. Użytkownik jest także uprawniony do żądania zmiany lub usunięcia jego danych osobowych, a także do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Spółka Swatch może przechowywać i przetwarzać dane osobowe tak długo jak Użytkownik nie zażąda ich usunięcia.

Prośbę taką należy wystosować na piśmie na adres spółki Swatch Ltd, Marketing International, JakobStaempflistrasse 94, 2504 Biel/Bienne, Szwajcaria lub wysłać na adres: internet@swatch.com.

Niniejsza Witryna może czasem zawierać łącza do i z witryn partnerów sieciowych, reklamodawców i podmiotów stowarzyszonych Swatch. W przypadku kliknięcia takiego łącza przez Użytkownika należy pamiętać, że wspomniane witryny mają swoje własne zasady dotyczące polityki prywatności, a Swatch nie ponosi za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Należy zapoznać się z treścią owych zasad przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem tych witryn.

 

Zmiany naszej Polityki prywatności

Wszelkie przyszłe zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na niniejszej stronie oraz, jeśli to konieczne, Użytkownik zostanie o nich poinformowany drogą mailową. Swatch nie będzie jednak bez zgody Użytkownika przetwarzać jego danych osobowych do celów innych niż pierwotnie określone lub niezgodnych z ich oryginalnym przeznaczeniem.

 

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem: Swatch Ltd, Marketing International, JakobStaempflistrasse 94, 2504 Biel / Bienne, Szwajcaria albo elektronicznie pod adresem: internet@swatch.com.