Skip to main content

Aquachrono

Funkcja Dodawania

Funkcja Dodawania

Nacisnąć...

1. Górny przycisk, aby uruchomić stoper.

2. Górny przycisk ponownie, aby odczytać pierwszy pomiar.

3. Górny przycisk ponownie stoper należy,aby kontynuować pomiar.

4. Górny przycisk ponownie, aby odczytać następny pomiar (ostatnie dwie czynności można powtarzać dowolną ilość razy).

5. Dolny przycisk aby wyzerować stoper.