Skip to main content

Chrono Alarm

Ustawianie alarmu

Ustawianie alarmu

POKAŻ GODZINĘ ALARMU

Dotknij swojego Swatch’a.Wskazówki przesuną się na ustawioną godzinę alarmu i będą ją pokazywać przez około 4 sekundy.

ZATRZYMAJ ALARM

Dotknij swojego Swatch’a, aby zatrzymać alarm.

Włączanie/wyłączanie trybu alarmu, ustawienie godziny alarmu

Po krótkim naciśnięciu na koronkę wskazówki wskażą aktualne ustawienie trybu alarmu on lub off. W celu zmiany ustawienia trybu, należy nacisnąć koronkę ponownie. Proszę wysunąć koronkę do pozycji 1 a wskazówki automatycznie wskażą ostatnio ustawioną godzinę alarmu. Aby zmienić ustawienie, należy pokręcić koronką. (wolne obroty: minuty; szybkie obroty: godziny). Po ponownym wsunięciu koronki wskazówki znów będą wskazywać aktualny czas zaś tryb alarmu zostanie uaktywniony (“on”).

Wersja demonstracyjna Alarm-DemoW celu uruchomienia wersji demonstracyjnej Alarm-Demo, naciskać na koronkę przez 2 sekundy.Aby zatrzymać, należy nacisnąć koronkę ponownie.

Ważne: Jeśli wkazówki nie pokazują dokładnie położeń ON-OFF (tryb alarmu), Touch Alarm należy ustawić od nowa (np. po wymianie baterii lub silnym wstrząśnięciu).