Skip to main content

Fun Scuba

Ustawianie Godziny

Ustawianie Godziny

Ustawianie czasu

Wysunąć koronkę do pozycji 2. Wolne obroty: korekta minut. Szybkie obroty: korekta godzin. Ponownie wsunąć koronkę do oporu.