Skip to main content

Irony New Chrono Standard Plus

Pomiar

Pomiar

Nacisnąć...

1. Górny przycisk aby uruchomić chronograf.

2. Ponownie, aby odczytać czas, który upłynął.

3. Dolny przycisk aby wyzerować.

Back to top