Skip to main content

Lady Standard

Ustawianie Godziny

Ustawianie Godziny

A: Normalne położenie korony

C: Położenie do ustawienia godzin

W celu ustawienia godziny wyciągnąć koronę do pozycji C i obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu ustawienia aktualnej godziny. Po dokonaniu ustawień wcisnąć koronę do pozycji A.