Skip to main content

Scuba Libre Standard

Mierzenie czasu

Mierzenie czasu

Użycie pierścienia nastawczego

Służy do podania rozpoczęcia i trwania obsługi. Punkt znacznikowy pierścienia nastawczego ulokować dokładnie nad wskazówką minutową. Czas, jaki upłynął, jest pokazywany przez minutnik wskazujący liczbę na pierścieniu regulacyjnym.

Ostrzeżenie: Irony Scuba 200 Chrono nie jest profesjonalnym zegar- kiem dla nurków.

Ważne: Po zanurzeniu w słonej wodzie zegarek Scuba 200 Chrono należy zawsze spłukać czystą wodą.