Skip to main content

TEKNISK INFORMATION

 • Vad är ett quartz verk?

  Ett kvartsur använder oscillationer i en kvartskristall för att mäta tiden. Alla Swatch-ur är tillverkade med kvartsrörelser med undantag för våra automatiska klockor vilket inkluderar alla Sistem51-modeller. Kvarts har oscillationens egenskaper med en exakt frekvens när den stimuleras elektroniskt. En kristalloscillator är en elektronisk krets som använder den mekaniska resonansen av en vibrerande kristall av piezoelektriskt material för att skapa en elektrisk signal med en väldigt exakt frekvens. Denna frekvens används ofta för att mäta tid (som i exempelvis kvartsur), för att tillhandahålla en stabil klocksignal i digitalt integrerade kretsar och för att stabilisera frekvenser för radiosändare och -mottagare. Den vanligaste typen av piezoelektrisk resonator som används är kvartskristallen, därför kallades oscillatorkretsar som utvecklades runt dem för "kristalloscillatorer".  Med andra ord: kvarts är en stabil vibration som ger regelbundna impulser. Genom "kretsenheten" skickas impulser till visarnas hjul.

 • Vad är en automat?

  Modellerna Swatch Automatic och Sistem51 är självuppdragande klockor. Kraften att fortsätta gå ges inte av ett batteri utan av naturlig kinetisk energi som skapas av rörelserna av bärarens arm. Automatiska klockor reagerar mer känsligt på temperaturförändringar, stötar och sättet de bärs på. Därför går en automatisk klocka inte så precist som ett kvartsur och bristande precision på -10 till +40 sekunder per dag kan uppstå. Vi vet av erfarenhet att mekaniska klockor tenderar till bristande precision så länge som de är nya. Detta reglerar sig vanligtvis med tiden.

   

  Automatisk:                 -10 till + 40 sek./dag

  Krono-automatisk:      ± 20 (0-40) sek./dag

  Sistem51:                    -5 +15 (±10) sek./dag

 • Vad är en Autoquartz?

  Swatch Autoquarts är en teknologi som kombinerar fördelarna av en automatisk, batterifri rörelse med kvartsprecision och tillförlitlighet. Den kinetiska energi som skapas av den oscillerande vikten i Autoquarts förvandlas till elektricitet. Denna förvaras i en kondensator och övervakas av en liten strömkrets och kvartsoscillator för att producera den precision som typiskt associeras med kvarts. Kondensatorn håller nog med kraft i reserv för att hålla klockan igång i hela 100 dagar.

 • Vad är en kronograf?

  En kronograf är en klocka med tidtagningsfunktion. Den ytterligare mekanismen gör det möjligt att mäta och dokumentera korta tider. Genom att klicka på tryckknapparna kan kronografens visare (sekunder, minuter, timmar) startas, stoppas eller återställas till noll. Se vår bruksanvisning för stegvisa instruktioner för de kronografiska funktionerna.

 • Vad är en kronometer?

  En kronometer är en klocka testad med hänsyn till noggrannhet och tillförlitlighet vid officiella kontrollcenter och som har erhållit ett officiellt certifikat från COSC (officiellt schweizisk kontrollinstitut för kronometrar).

 • Vad är GMT - Greenwich meridian time indikerat på min Swatch

  Greenwich, England har varit hemmet för Greenwich Mean Time (GMT) sedan 1884. GMT kallas också Greenwich Meridian Time för det mäts från Greenwich Meridian Line på Royal Observatory i Greenwich. Greenwich ä platsen där alla tidszoner mäts.

 • Vad är UTC - koordinerad Universell Tid indikerat på min Swatch?

  “Koordinerad universell tid” (UTC) är basen för tidsangivelser idag. 24-timmars tidsstandard hålls med extremt exakta atomklockor kombinerat med jordens rotation.

  UTC är tidsstandarden som är vanligast i världen. Världens tidscenter har kommit överens om att hålla sina tidsskalor nära synkroniserade - eller koordinerade - därav namnet koordinerad universell tid.

  Två komponenter som används för att bestämma UTC:

 • Internationell atomtid (TAI): En tidsskala som kombinerar resultatet av cirka 200 extremt exakta atomklockor i hela världen och ger den exakta hastigheten med vilken våra klockor ska ticka.

 • Universell tid (UT1) som även är känd som den astronomiska tiden eller soltiden refererar till jordens rotation. Den används för att jämföra hastigheten som ges av TAI med den verkliga längden av en dag på jorden.

 • Tidszoner i världen uttrycks som positiva eller negativa skillnader från UTC. I rollen som nollpunktsreferens refereras UTC även till som zulu-tid (Z). UTC refereras ofta till som Greenwich Mean time när tidszoner beskrivs, men korrekt sett så är UTC (atomisk tidsskala) endast nästan samma sak som GMT.

 • Vad är Stötsäker?

  Klockor som uppges vara “stöttåliga” är klockor där residualeffekterna på precisionen efter standardiserade stötar inte överstiger 2 sekunder per dag för kvartsklockor och 60 sekunder per dag för de andra enligt standarden ISO 1413 (baserat på simuleringen av stötar en klocka får som oavsiktligt faller från en höjd på 1 m på en horisontal yta av hårt trä) eller NIHS 91-10 som är motsvarande standard för den schweiziska klockindustrin.

 • Är Swatch klockor vattentäta?

  Vi anger att Swatch-klockor är "vattentäta" till ett övertryck på 3 bar eller 10 bar eller 20 bar. Beroende på klockans modell. Detta motsvarar trycket som användas vid de vattentäta testerna enligt ISO-normen 22810. De angivna värdena motsvarar det hydrostatiska trycket vid nedsänkning till vattendjup på 30 m, 100 m eller 200 m. Varje Swatch-klocka förblir vattentät givet att kronan, knapparna, glaset, klockhuset och packningen förblir intakt. (Kronan och knapparna får aldrig manipuleras under vatten!)

 • Vad är en telemeter funktion?

  Funktionen Telemeter (Stormeter) är angiven på urtavlan eller ringen på Swatch-modellerna "Take Some Minutes - YCS481” och “Rosso Furore - YCS494G” (från den professionella ordboken om klocktillverkning)
  Det är ett instrument för att mäta avstånd. Inom urtillverkning är det en timer eller kronograf med en graderad urtavla som tillåter att avstånd kan avläsas baserat på ljudets hastighet genom luften vid 0°C., v = 331,5 meter per sekund. Tiden som förflyter mellan blixten av en explosion (skjutandet av en pistol, blixt) och att man hör ljudet gör det möjligt att på urtavlan avläsa avståndet mellan iakttagaren och blixtens position.

 • Vad är Swatch Access funktionen?

  Swatch Access är en multifunktionell, interaktiv Swatch med inbyggt minne.  Mikrochipset i klockan kan lagra stora mängder data medan antennen används för att kommunicera med en terminal för att läsa mikrochipsets innehåll. Ett dataprogram driver hela systemet. Swatch Access/Snowpass integreras enkelt i system med applikationer så som biljetthantering, nycklar, betalning och nätverkstillgång.

 • Vad är Snowpass klockor?

  Swatch Snowpass har tidsindikering och en kontaktlös chipkortsfunktion (RFID) och är ett funktionellt alternativ till kontaktlösa chipkort.

  Det finns två olika Snowpass-versioner som använder olika RFID-chipteknologi: RFID 125 kHz (äldre version) eller RFID 13.56 MHz

 • Vad är Swatch Tachometer funktionen?

  Urtavlan på en kronograf används för att mäta hastigheten i kilometer eller meter per timme (och inte miles). På de flesta Swatch Chrono-modellerna tillåter den takometriska skalan på urtavlan eller ringarna en avläsning av en hastighetsmätning direkt i kilometer per timme (km/h). Hastighetsmätningen måste utföras inom ett tidsintervall på maximalt 60 sekunder för avstånd på 10, 100 eller 1 000 meter. För en mätning på 1 000 meter motsvarar siffran som avläses på den takometriska skalan direkt hastigheten i km/h. För en mätning på 100 meter måste siffran som avläses på den takometriska skalan delas med 10 för att bli hastigheten i km/h. För en mätning på 10 meter måste siffran som avläses på den takometriska skalan delas med 100 för att bli hastigheten i km/h.

 • Vad är livslängden på mitt nya batteri?

  Mellan 2-3 år beroende på batteriets storlek och funktionen. Exempelvis kan klockor med kronograffunktionen ha ett kortare batteriliv än exempelvis en Swatch Original Gent-klocka.

 • Vad är Swatch Internet tid?

  Internet Tid är en ny universell tid skapad av Swatch. Med detta nya tidsuttryck så slipper man tidszoner eftersom hela världen har en tid.

  Internet tid delar in dygnets 24 timmar till 1000 enheter, kallat beats. 1 beat representerar 1 minut och 26,4 sekunder.

   

  Internet tid visas som @ och tre nollor mellan @000 till @999. Internet dagen startar vid midnatt (@000) i Biel, Swatch hemstad.

 • Vad är EOL?

  Att batteriet håller på att ta slut - The End of Life (EOL) indikeras genom att urtavlan blinkar eller genom visarens rörelser. EOL funktionen är vanligast i de klockor som har litium batteri.  

  På Swatch Touch så blinkar numren. Det håller på i 3 timmar och sedan slutar det. Solar: Sekundvisaren slutar i några sekunder och hoppar sedan framåt flera sekunder i taget. EOL slutar i samma veva som batteriet är utbytt.

 • Vad betyder juvelen (Rubin)?

  Swatch Automatiska klockor innehåller 23 Juveler och The Irony Automatic (likväl som Irony Diaphane Automatic) har 21 juveler, vilket också indikeras bak på urverket.