"JUST WHITE SOFT" Gallery Image #1
"JUST WHITE SOFT" Gallery Image #2
"JUST WHITE SOFT" Gallery Image #3
"JUST WHITE SOFT" Gallery Image #4_1
"JUST WHITE SOFT" Gallery Image #4_2

JUST WHITE SOFT

JUST WHITE SOFT (GW1510) คือปุยเมฆสีขาวนุ่มนิ่มที่ลอยละล่องอยู่บนท้องฟ้า สายนาฬิกา ตัวเรือน และหน้าปัดสีขาว ตัดกับตัวเลขสีดำ ให้ความรู้สึกอ่อนละมุนบนข้อมือคุณ

GW151O
 • กลไก
  ควอทซ์
 • การกันน้ำ
  3 บาร์
 • วัสดุที่ใช้ทำสาย
  ซิลิโคน
 • วัสดุที่ใช้ทำเข็มขัดของสาย
  พลาสติก
 • หัวรัดสายนาฬิกา
  ตัวรัดสาย
 • วัสดุที่ใช้ทำตัวเรือน
  พลาสติก
 • รุ่นคอลเลคชั่น
  New Core
 •  รูปแบบกล่อง
  แบบมาตรฐาน
 • สี
  สีขาว
 • สีของสายนาฬิกา
  สีขาว
 • สีหน้าปัด
  สีขาว
 • สีตัวเรือน
  สีขาว
 • รูปทรงตัวเรือน
  ทรงกลม
 • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
 • "ความพึงพอใจสินค้า" Icon ความพึงพอใจสินค้า