#OPENSUMMER
#OPENSUMMER
#OPENSUMMER
#OPENSUMMER
#OPENSUMMER

#OPENSUMMER

เปิดขายสินค้าตั้งแต่ปี 2526ที่สวอท์ช เราได้เปิดขายสินค้าตั้งแต่เราจำความได้ เราเปิดรับผู้คน วัฒนธรรม ความคิด ทุกเพศ ความสามารถพิเศษ ความเชื่อ บุคลิกภาพและอุดมการณ์ ในปี 2563 นาฬิกา #OPENSUMMER (SUOK148) เริ่มบทสนทนาที่เปิดกว้างเกี่ยวกับความหลากหลาย ความละม้ายคล้ายคลึง ความเปิดเผยและความรักสีแดงแสดงถึงชีวิต สีส้มแสดงถึงการเยียวยา สีเหลืองแสดงถึงแสงแดด สีเขียวแสดงถึงธรรมชาติ สีฟ้าแสดงถึงความสงบและสีม่วงแสดงถึงจิตวิญญาณ แน่นอนว่ากิลเบิร์ต เบเกอร์ ผู้ออกแบบธง LGBTQ Pride ไอคอนิกรับรู้ความหมายนี้จากใจ ฉากในห้องบอลรูมปี 2521 ที่มีสี แสง การเคลื่อนไหวและเวทมนตร์อันบริสุทธิ์เป็นตัวกระตุ้นและแรงบันดาลใจ เหมือนสายรุ้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังในโบราณกาล วันนี้กลับเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความหลากหลายที่จุดประกายและขับเคลื่อนผู้คนนับล้านทั่วโลก

SUOK148
 • กลไก
  ควอทซ์
 • การกันน้ำ
  3 บาร์
 • วัสดุที่ใช้ทำสาย
  ซิลิโคน
 • วัสดุที่ใช้ทำเข็มขัดของสาย
  พลาสติก
 • หัวรัดสายนาฬิกา
  ตัวรัดสาย
 • วัสดุที่ใช้ทำตัวเรือน
  พลาสติก
 • รุ่นคอลเลคชั่น
  Swatch Essentials
 •  รูปแบบกล่อง
  กล่องทรงยาว
 • สี
  โปร่งแสง
 • สีของสายนาฬิกา
  โปร่งแสง
 • สีหน้าปัด
  โปร่งแสง
 • สีตัวเรือน
  โปร่งแสง
 • รูปทรงตัวเรือน
  ทรงกลม
 • Dr.Swatch Dr.Swatch
 • ความพึงพอใจสินค้า ความพึงพอใจสินค้า