Proyecto Sofia Mulanovich

Proyecto Sofia Mulanovich

โครงการ

Proyecto Sofia Mulanovich ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสวอตช์เป็นสถาบันฝึกสอนการเล่นเซิรฟ์เพื่อเยาวชนที่มีคุณภาพสูง ซึ่ง Sofia เป็นผู้ริเริ่มขึ้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเล่นเซิรฟ์อาชีพของเธอเองให้แก่เยาวชน และเพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและสีผิว และเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับโอกาสและความท้าทายในชีวิต

Proyecto Sofia Mulanovich เริ่มค้นหาผู้เข้าร่วมศึกษาในเดือนพฤศจิกายน/ธันวาคม 2014 และเปิดตัวโครงการในเดือนมกราคม 2015

กระบวนการสรรหาเพื่อเข้าร่วมกับสถาบันนี้แบ่งเป็นสองขั้นตอนคือ: วันค้นหาและค่ายลูกเสือ

วันค้นหาเริ่มต้นขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์หนึ่งของเดือนพฤศจิกายนเพื่อค้นหาผู้เข้าร่วมที่มีโอกาสจะได้เข้าร่วมโครงการนี้ ในระหว่างขั้นตอนนี้ Sofia และคณะกรรมการสรรหาได้เลือกผู้เข้าร่วม 15 คนจากเหล่าเยาวชนที่มีความสามารถที่มีแววก้าวหน้าเพื่อฝึกฝนตนเองต่อไปในค่ายลูกเสือ

ค่ายลูกเสือจะเริ่มต้นขึ้นในต้นเดือนธันวาคมพร้อมด้วยเหล่าผู้เข้าร่วม ซึ่งจะอยู่ในบีชเฮ้าส์ของ Proyecto Sofia Mulanovich ร่วมกันเป็นเวลาสองวันกับอีกหนึ่งคืน ในระหว่างการเก็บตัวในค่ายลูกเสือนี้ คณะกรรมการสรรหาจะทำการวิเคราะห์ความสามารถของผู้เข้าร่วมแต่ละคน

Share now
632x456-logo-proyecto-sofia-mulanovich