นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทสวอตช์จำกัด ("สวอตช์", "เรา", "ของเรา") ถือว่าการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับ ข้อกำหนดการใช้ ของเรารวมกันเป็นกฎเกณฑ์ที่เราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวที่ได้มาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของสมาชิกของคลับสวอตช์ (รวมถึงการใช้โปรแกรมบนสมาร์ทโฟนหรือโดยวิธีการทางอิเล็คโทรนิคส์ใด ๆ ซึ่งรวมเรียกว่า "เว็บไซต์" ) การดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูล และตามจุดประสงค์ที่ข้อมูลถูกส่งออกมา กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจกับมุมมองและการปฎิบัติของเราเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ และวิธีการดำเนินการของเรา

 

ข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากคุณ

เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจโดยการกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์นี้ หรือโดยการติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ได้ให้ไว้เมื่อสมัครรับบริการของเรา การลงทะเบียนใช้งานบริการพิเศษบางอย่างของเว็บไซต์นี้ (เช่น คลับสวอตช์) โพสต์เนื้อหาและข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง (เช่น โปรไฟล์ส่วนตัว รูปภาพ) หรือขอใช้บริการอื่น ๆ นอกจากนี้ เราอาจขอข้อมูลจากคุณเมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายที่เราเป็นสปอนเซอร์ และเมื่อคุณรายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้
 • เมื่อคุณติดต่อเรา เราอาจเก็บบันทึกการติดต่อนั้นไว้
 • เราอาจขอให้คุณตอบแบบสอบถามที่เราใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการวิจัย ซึ่งคุณอาจเลือกไม่ตอบแบบสอบถามนั้นก็ได้
 • รายละเอียดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลปริมาณการใช้งาน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เว็บล็อกและข้อมูลในการสื่อสารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงเพื่อจุดประสงค์ของเราเองหรือเพื่อจุดประสงค์อื่น และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณเข้าถึง

ขอแจ้งให้ทราบว่าการลงทะเบียนขอรับบริการที่เสนอไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของสมาชิกคลับสวอตช์ และการที่บริษัทสวอตช์จะนำข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องไปใช้ จะจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปเท่านั้น

 

การใช้คุ้กกี้และสปายแวร์

เราไม่เคยใช้หรือติดตั้งสปายแวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเราไม่ใช้สปายแวร์ในการสืบค้นข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ เราใช้ "คุ้กกี้" ซึ่งเป็นไฟล์ที่เบราวเซอร์ของคุณเก็บบันทึกไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุ้กกี้ช่วยให้เราระบุเจ้าของบัญชีและทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด เบราวเซอร์ส่วนมากยอมรับคุ้กกี้โดยอัตโนมัติ แต่จะอนุญาตให้คุณปิดการใช้งานคุ้กกี้ได้ด้วย เราแนะนำให้คุณ "เปิด" การใช้งานคุ้กกี้ไว้เพื่อทำให้เราสามารถให้บริการคุณให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่าในการใช้เว็บไซต์นี้

ในบางครั้ง คุณอาจได้รับคุ้กกี้จากบริษัทที่ทำการโฆษณาในนามของเรา หรือในนามของบริษัทย่อยของเรา เราไม่ได้ควบคุมคุ้กกี้เหล่านี้ และคุ้กกี้เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับคุ้กกี้ของเรา

 

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ที่ใด

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณนี้จะถูกส่งไปและเก็บไว้ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์) และ/หรือปลายทางที่อื่น ๆ ภายใน หรือภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") ข้อมูลเหล่านี้จะถูกประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งทำงานให้กับเรา หรือทำงานให้กับซัพพลายเออร์ของเรา ด้วยการส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณนี้ คุณยอมรับให้ถ่ายโอน จัดเก็บ และดำเนินการข้อมูลเหล่านี้ได้ เราจะดำเนินการกับขั้นตอนเหล่านี้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับเราได้รับการจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา ธุรกรรมการเงินใด ๆ จะได้รับการเข้ารหัสโดยเทคโนโลยี SSL คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษารหัสผ่านที่เราได้ให้แก่คุณ (หรือที่คุณได้เลือกเอง) ซึ่งมีไว้เพื่อให้คุณได้เข้าถึงส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ไว้เป็นความลับ เราแนะนำให้คุณไม่แบ่งปันรหัสผ่านนี้แก่ผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมด ถึงแม้ว่าเราจะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ดีที่สุด เราไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งเข้ามายังเว็บไซต์นี้ การส่งผ่านข้อมูลใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงที่คุณต้องรับผิดชอบเอง เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะใช้ขั้นตอนและมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

 

การใช้งานข้อมูลที่ได้รับ

เราใช้ข้อมูลที่ได้รับมาเกี่ยวกับคุณในลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้:

 • เพื่อให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณขอรับจากเรา
 • เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้จะถูกนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่คุณ และเหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ (รวมทั้งสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อิเล็คโทรนิคอื่นๆ ของคุณ)
 • เพื่อปฎิบัติภาระหน้าที่ที่เกิดจากสัญญาระหว่างคุณกับเรา
 • เพื่อให้คุณสามารถร่วมใช้บริการที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (interactive features) เมื่อคุณเลือกที่จะใช้บริการสื่อสารสองทางดังกล่าวนั้น รวมทั้งเพื่อให้สามารถเสนอข้อมูลของคุณต่อผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น ๆ และเพื่อช่วยให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการในเว็บไซต์นี้สะดวกยิ่งขึ้น
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในบริการของเรา

นอกจากนั้น เราอาจใช้ข้อมูลของคุณหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามที่เราได้คัดเลือกแล้วใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจเป็นที่น่าสนใจสำหรับคุณ และเราหรือบุคคลที่สามอาจติดต่อคุณผ่านทางไปรษณีย์ หรือวิธีสื่อสารด้วยอิเลคโทรนิคส์อื่นได้เช่นกัน (เช่น อีเมล SMS แอ็พ) หากคุณมิได้แจ้งปฏิเสธ

หากคุณเป็นลูกค้าอยู่ก่อนแล้ว เราจะติดต่อคุณและเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ที่เคยจำหน่ายให้คุณด้วยวิธีทางอิเลคโทรนิคส์เท่านั้น (เช่น อีเมล SMS แอ็พ) หากคุณเป็นลูกค้ารายใหม่และเราได้อนุญาตให้บุคคลที่สามที่เราได้คัดเลือกแล้วใช้ข้อมูลของคุณ เรา (หรือบุคคลนั้นๆ) จะติดต่อคุณด้วยวิธีทางอิเลคโทรนิคส์ ถ้าหากคุณได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น

หากคุณไม่ประสงค์ให้เราใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะนี้ หรือไม่ประสงค์ให้เราเสนอข้อมูลของคุณให้บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด กรุณากากบาทในช่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มที่เราใช้รวบรวมข้อมูลของคุณ

อย่างไรก็ตามเราอาจแบ่งปันสถิติทั่วไป ที่ไม่ใช่ข้อมูลรายบุคคล หรือข้อมูลสถิติประชากรในรูปแบบผลรวม ให้กับหุ้นส่วนทางการตลาดของเรา บริษัทโฆษณา หรือบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ด้านการค้นคว้า

ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณที่ไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ระบุตัวตนได้ โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมจาก "ข้อมูลปริมาณการใช้งาน" เราอาจเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ เช่น เราอาจเก็บรวบรวมที่อยู่ไอพีของคุณ ชื่อโฮสต์คอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลเบราวเซอร์และชื่อโดเมนของไซต์อ้างอิงทุกครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์นี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบปริมาณข้อมูลที่ใช้งาน รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์นี้ด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีเนื้อหาที่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของคุณได้ เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์และเพื่อพัฒนาเว็บไซต์นี้ และเพื่อให้ลูกค้าของเรามีประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ตที่ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

 

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่สมาชิกในเครือของเรา ซึ่งหมายถึงบริษัทย่อยของเราเอง บริษัทแม่ของเราซึ่งก็คือ The Swatch Group Ltd และบริษัทย่อยต่าง ๆ ในเครือ ทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และในประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อบุคคลที่สาม ซึ่ง:

 • ช่วยเราบริหารจัดการเว็บไซต์นี้ (เช่น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเรา) หรือเพื่อให้บริการตามที่คุณขอ ทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และในประเทศต่าง ๆ ทั้งในและนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) บุคคลที่สามเหล่านี้จะต้องใช้การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณในระดับเดียวกับที่สวอตช์ใช้
 • ในกรณีที่เราขายหรือซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ใด ๆ ซึ่งเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่ผู้ที่คาดว่าจะซื้อหรือผู้ที่คาดว่าจะขายธุรกิจหรือสินทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ เราจะทำสัญญาเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนี้จะถูกรักษาไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัย และเมื่อมีการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้เราได้ดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในท้องถิ่นนั้น
 • หากบริษัท Swatch Ltd หรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หรือสมาชิกใดๆ ในเครือของเราถูกเข้าถือสิทธิ์โดยบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่เก็บรักษาอยู่จะถือว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอน

 

สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในจุดประสงค์เพื่อการตลาดได้ ปกติแล้วเราจะแจ้งให้คุณทราบ (ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ) หากว่าเราต้องการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือหากว่าเราต้องการเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สิทธิ์ขอเพื่อไม่ให้ดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเลือกหรือทำเครื่องหมายตามรายการในแบบฟอร์มที่เราใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณนั้น

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งว่าข้อมูลส่วนตัวใดของคุณที่ได้รับการดำเนินการ และวิธีการใช้ข้อมูลนั้น และคุณยังมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้มีการแก้ไขหรือให้มีการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือร้องขอให้ยกเลิกคำยินยอมของคุณในการจัดการกับข้อมูลของเราได้ทุกเวลา สวอตช์อาจเก็บและดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตราบเท่าที่คุณมิได้ส่งคำร้องขอให้ลบออก

คำร้องขอดังกล่าวจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปที่ Swatch Ltd, Marketing International, Jakob Staempflistrasse 94, 2504 Biel / Bienne, Switzerland หรือที่อีเมล internet@swatch.com

ในบางครั้ง เว็บไซด์นี้อาจมีการลิงก์ไปยังหรือลิงก์จากโครงข่ายหรือเว็บไซต์ของหุ้นส่วนของเรา ของบริษัทโฆษณา และของบริษัทในเครือ หากคุณคลิกที่ลิงก์ และเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าวนั้น-ขอเรียน ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใด ๆ จากนโยบายนั้น ๆ กรุณาตรวจสอบนโยบายเหล่านั้นให้รอบคอบก่อนที่คุณจะมอบข้อมูลส่วนตัวให้

 

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเราอาจดำเนินการในอนาคตจะถูกโพสต์ลงในหน้านี้และจะถูกส่งให้คุณทางอีเมลตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ดำเนินการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หรือที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้

 

การติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาสอบถามไปที่ Swatch Ltd, Marketing International, Jakob Staempflistrasse 94, 2504 Biel / Bienne, Switzerland หรือที่อีเมล internet@swatch.com