มีคำถามหรือความเห็นใดๆ หรือไม่?

ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามหรือความเห็นใดๆ กรุณาใช้แบบฟอร์มติดต่อนี้

ระบบจะส่งข้อความทั้งหมดไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องและประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คุณอาจติดต่อกับศูนย์บริการของ Swatch เพื่อรับบริการเกี่ยวกับคำถาม ความเห็น หรือเพื่อซ่อมแซมนาฬิกา Swatch ของคุณ

ที่อยู่ของ Swatch

 • Swatch Ltd.

  Jakob-Stämpflistrasse 94

  CH-2500 Biel 4 Switzerland

  Tel. +41 (32) 343 95 80

  Fax +41 (32) 343 95 81

 • Holding Company

  The Swatch Group Ltd.

  Seevorstadt 6

  CH-2500 Biel Switzerland

  Tel. +41 (32) 343 6811

  Fax +41 (32) 343 6911

  www.swatchgroup.com