Skip to main content

Energy for life - free battery change !

ต้องการเปลี่ยนถ่านให้นาฬิกาSwatch เรือนโปรดอยู่หรือเปล่า? ตั้งแต่นี้เราเปลี่ยนถ่านให้นาฬิกา Swatch ของคุณฟรี!

เพียงนำ Swatch เรือนโปรดที่ต้องการเปลี่ยนถ่านมารับบริการเปลี่ยนถ่านฟรี ที่จุดขายSwatch ทั่วประเทศ 

มาเติมพลังให้ Swatch เรือนโปรดของคุณกัน!

เซ็นทรัลเวิลด์

ห้องเลขที่ B109 ชั้น 1 999/9 ถนนพระราม1‎
10330 กรุงเทพฯ

ไอคอน สยาม

ห้องเลขที่ M16 ชั้น M 299 ถนนเจริญนคร ‎
10600 กรุงเทพฯ

เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

ห้องเลขที่ 178 ชั้น 1, 990,998 ถ.มิตรภาพ‎
30000 นครราชสีมา

เมกา บางนา

ห้องเลขที่ 1146, 39 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด‎
10540 สมุทรปราการ

เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า

เลขที่ 7/1 ถนนบรมราชชนนี ‎
10700 กรุงเทพฯ

โรบินสัน พระราม 9

9/8-9 ถนนพระราม 9 ‎
10310 กรุงเทพฯ

เดอะมอลล์บางกะปิ

เดอะ มอลล์ บางกะปิ แผนกนาฬิกา ชั้น G‎
10240 กรุงเทพฯ

เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย

เซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย แผนกนาฬิกา ชั้น 1 เลขที่ 209/3 หมู่2 ‎
84320 สุราษฎร์ธานี

เดอะมอลล์บางแค

เดอะ มอลล์ บางแค แผนกนาฬิกา ชั้น 1‎
10160 กรุงเทพฯ

สยาม พารากอน

สยาม พารากอน แผนกนาฬิกา ชั้น M‎
10330 กรุงเทพฯ

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

ห้องเลขที่ OP-203/1, 203/2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว‎
10900 กรุงเทพฯ