Pop Standard

Pop

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกสวมหน้าปัดนาฬิกาของ Swatch บนสายนาฬิกาตามปกติ หรือจะลอง “ดึงหน้าปัดอกกมาติด“ ลงบนเสื้อผ้าของคุณโดยตรงก็ได้