Skip to main content

Scuba Libre Standard

วัดระยะเวลา

วัดระยะเวลา

“การใช้วงแหวนหากต้องการตั้งเวลาเริ่มต้นและจับเวลาการทำกิจกรรม กรุณาหมุนรอยเครื่องหมายชี้บ่งบนวงแหวนไปตั้งที่จุดเวลาที่เข็มนาทีแสดงอยู่ เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้ว คุณสามารถอ่านเวลาที่เหลื่อมกันได้โดยดูที่ตัวเลขบนวงแหวนที่เข็มนาทีกำลังแสดงให้เห็น“

ข้อควรระวัง: หลังจากสัมผัสกับน้ำทะเล ควรจะล้าง Scuba 200 Chrono ด้วยน้ำเปล่าสะอาดอีกครั้งเสมอ

หมายเหตุ: นาฬิการุ่น Irony Scuba 200 Chrono ไม่เหมาะสำหรับการดำน้ำมืออาชีพ