Skip to main content

COSTARD

GA700

Slideshow

Slideshow

COSTARD
COSTARD

Slideshow

COSTARD - GA700
COSTARD - GA700
ข้อมูลสินค้า

COSTARD

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วัน/วันที่, ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2004
อ้างอิง
GA700
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

COSTARD
COSTARD