Skip to main content

TEMPS ZERO

GB166

Slideshow

TEMPS ZERO - GB166

ผลงาน Temps Zero (GB166) ดึงดูดสายตาของผู้ที่สวมใส่ได้ทันที จากการใช้สีที่สดและแรง  ซึ่งได้แก่สีแดงแคดเมียม, สีเหลือง, สีดำ และสีน้ำเงิน หน้าปัดนาฬิกาบอกใบ้ถึงลักษณะรูปหน้าของมนุษย์ รูปร่างที่เป็นนัยของจมูก และวงกลมสองวงที่ดูคล้ายกับดวงตา ด้วยภาพที่แสนจะกำกวมนี้ ผู้สวมใส่อาจเลือกตีความว่าเป็นเพียงแค่การจัดองค์ประกอบภาพอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนความงามของแสงและรูปร่างในโลกธรรมชาติอย่างเฉียบแหลมเท่านั้นก็ได้ จากความสง่าและความสมดุลย์ที่เป็นนามธรรมนี้ ผลงาน Swatch Art Special ชิ้นนี้จึงเป็นความลงตัวที่ไม่เหมือนใครระหว่างรูปทรงและสี ราวกับเป็นจิตรกรรมสมัยใหม่บนข้อมือ

ข้อมูลสินค้า

TEMPS ZERO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1995
อ้างอิง
GB166
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้