PSYCHEDELIA

GB273

PSYCHEDELIA
PSYCHEDELIA
PSYCHEDELIA
PSYCHEDELIA - GB273
PSYCHEDELIA - GB273
PSYCHEDELIA - GB273

ข้อมูลสินค้า

PSYCHEDELIA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ผ้า
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2013
อ้างอิง
GB273
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

PSYCHEDELIA
PSYCHEDELIA
PSYCHEDELIA