Skip to main content

À COTÉ

GB286

Slideshow

Slideshow

À COTÉ

Slideshow

À COTÉ - GB286
ข้อมูลสินค้า

À COTÉ

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2015
อ้างอิง
GB286

Slideshow

À COTÉ