Skip to main content

LUXY-SQUARE

GB300

LUXY-SQUARE
LUXY-SQUARE - GB300
ข้อมูลสินค้า

LUXY-SQUARE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2017
อ้างอิง
GB300
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

LUXY-SQUARE
Back to top