Skip to main content

IMAGE OF GRAFFITI

GB317

Slideshow

Slideshow

IMAGE OF GRAFFITI
IMAGE OF GRAFFITI

Slideshow

IMAGE OF GRAFFITI - GB317
IMAGE OF GRAFFITI - GB317
  ข้อมูลสินค้า

  IMAGE OF GRAFFITI

  ข้อมูลสินค้า

  Swatch

  วัสดุตัวเรือน
  พลาสติก
  วัสดุของสายนาฬิกา
  ซิลิโคน
  ตัวจักรกล
  ควอทซ์
  กันน้ำ
  3 bar
  ความกว้างตัวเรือน
  34.00 mm
  ความสูงตัวเรือน
  39.20 mm
  ความหนาตัวเรือน
  8.75 mm
  สายผลิตภัณฑ์
  Originals
  ตระกูลผลิตภัณฑ์
  Gent
  ปี
  2019
  อ้างอิง
  GB317
  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  คู่มือผู้ใช้

  Slideshow

  IMAGE OF GRAFFITI
  IMAGE OF GRAFFITI