Skip to main content

BARAJAS

GB416

Slideshow

BARAJAS - GB416
ข้อมูลสินค้า

BARAJAS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1992
อ้างอิง
GB416
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้