Skip to main content

BANDOS DIVER

GB710

Slideshow

BANDOS DIVER - GB710
ข้อมูลสินค้า

BANDOS DIVER

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, วัน/วันที่, ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1987
อ้างอิง
GB710
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้