Skip to main content

KAILUA DIVER

GB712

Slideshow

KAILUA DIVER - GB712
ข้อมูลสินค้า

KAILUA DIVER

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, วัน/วันที่
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1989
อ้างอิง
GB712
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้