Skip to main content

BROADCAST

GB720

Slideshow

BROADCAST - GB720
ข้อมูลสินค้า

BROADCAST

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, วัน/วันที่
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1990
อ้างอิง
GB720
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้