Skip to main content

MIGALE

GB738

Slideshow

Slideshow

MIGALE
MIGALE

Slideshow

MIGALE - GB738
MIGALE - GB738
ข้อมูลสินค้า

MIGALE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
วัสดุผสม
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่, วัน/วันที่
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1999
อ้างอิง
GB738

Slideshow

MIGALE
MIGALE