Skip to main content

SIMPLY THX

GE132PU

Slideshow

Slideshow

SIMPLY THX
SIMPLY THX

Slideshow

SIMPLY THX - GE132PU
SIMPLY THX - GE132PU
ข้อมูลสินค้า

SIMPLY THX

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2004
อ้างอิง
GE132PU
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SIMPLY THX
SIMPLY THX