Skip to main content

GOU LAI FU

GE178

Slideshow

Slideshow

GOU LAI FU
GOU LAI FU
GOU LAI FU
GOU LAI FU
GOU LAI FU

Slideshow

GOU LAI FU - GE178
GOU LAI FU - GE178
GOU LAI FU - GE178
GOU LAI FU - GE178
GOU LAI FU - GE178
ข้อมูลสินค้า

GOU LAI FU

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2006
อ้างอิง
GE178
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

GOU LAI FU
GOU LAI FU
GOU LAI FU
GOU LAI FU
GOU LAI FU