Skip to main content

NIGHT SKY

GE275

Slideshow

Slideshow

NIGHT SKY
NIGHT SKY

Slideshow

NIGHT SKY - GE275
NIGHT SKY - GE275
ข้อมูลสินค้า

NIGHT SKY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2019
อ้างอิง
GE275
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

NIGHT SKY
NIGHT SKY