Skip to main content

5-PETAL JOY

GE406

Slideshow

Slideshow

5-PETAL JOY
5-PETAL JOY
5-PETAL JOY
5-PETAL JOY

Slideshow

5-PETAL JOY - GE406
5-PETAL JOY - GE406
5-PETAL JOY - GE406
5-PETAL JOY - GE406
ข้อมูลสินค้า

5-PETAL JOY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วันที่
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2005
อ้างอิง
GE406

Slideshow

5-PETAL JOY
5-PETAL JOY
5-PETAL JOY
5-PETAL JOY