Skip to main content

CROISSANT CHAUD

GE700

Slideshow

Slideshow

CROISSANT CHAUD
CROISSANT CHAUD

Slideshow

CROISSANT CHAUD - GE700
CROISSANT CHAUD - GE700
ข้อมูลสินค้า

CROISSANT CHAUD

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วัน/วันที่
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2003
อ้างอิง
GE700
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

CROISSANT CHAUD
CROISSANT CHAUD