BLUE CONKER

GE704

BLUE CONKER
BLUE CONKER
BLUE CONKER - GE704
BLUE CONKER - GE704

ข้อมูลสินค้า

BLUE CONKER

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วัน/วันที่
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2009
อ้างอิง
GE704
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

BLUE CONKER
BLUE CONKER