Skip to main content

DEEP SHINE GREEN

GG213

Slideshow

Slideshow

DEEP SHINE GREEN

Slideshow

DEEP SHINE GREEN - GG213
ข้อมูลสินค้า

DEEP SHINE GREEN

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2012
อ้างอิง
GG213

Slideshow

DEEP SHINE GREEN