Skip to main content

KANIBAL

GJ122

Slideshow

Slideshow

KANIBAL
KANIBAL

Slideshow

KANIBAL - GJ122
KANIBAL - GJ122
ข้อมูลสินค้า

KANIBAL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1999
อ้างอิง
GJ122
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

KANIBAL
KANIBAL