Skip to main content

A FLEUR DE COEUR

GJ125P

Slideshow

Slideshow

A FLEUR DE COEUR
A FLEUR DE COEUR
A FLEUR DE COEUR

Slideshow

A FLEUR DE COEUR - GJ125P
A FLEUR DE COEUR - GJ125P
A FLEUR DE COEUR - GJ125P
ข้อมูลสินค้า

A FLEUR DE COEUR

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2002
อ้างอิง
GJ125P
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

A FLEUR DE COEUR
A FLEUR DE COEUR
A FLEUR DE COEUR