Skip to main content

SWATCH-SKI INSTRUCTOR

GJ130

Slideshow

Slideshow

SWATCH-SKI INSTRUCTOR
SWATCH-SKI INSTRUCTOR

Slideshow

SWATCH-SKI INSTRUCTOR - GJ130
SWATCH-SKI INSTRUCTOR - GJ130
ข้อมูลสินค้า

SWATCH-SKI INSTRUCTOR

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2011
อ้างอิง
GJ130
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SWATCH-SKI INSTRUCTOR
SWATCH-SKI INSTRUCTOR