Skip to main content

FLAKY YELLOW

GJ132

Slideshow

Slideshow

FLAKY YELLOW

Slideshow

FLAKY YELLOW - GJ132
ข้อมูลสินค้า

FLAKY YELLOW

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2012
อ้างอิง
GJ132
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

FLAKY YELLOW