Skip to main content

OONGAWAH!!

GK193

Slideshow

OONGAWAH!! - GK193
ข้อมูลสินค้า

OONGAWAH!!

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1995
อ้างอิง
GK193
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้