SOS KINDERDORF

GK308

SOS KINDERDORF
SOS KINDERDORF
SOS KINDERDORF
SOS KINDERDORF

ข้อมูลสินค้า

SOS KINDERDORF

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1999
อ้างอิง
GK308
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

SOS KINDERDORF
SOS KINDERDORF