Skip to main content

PRIMULA

GK390

Slideshow

Slideshow

PRIMULA
PRIMULA

Slideshow

PRIMULA - GK390
PRIMULA - GK390
ข้อมูลสินค้า

PRIMULA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2002
อ้างอิง
GK390
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

PRIMULA
PRIMULA